svenfi
Persian

Tjänster

Färdiga AB i Estland - Bokföring & Redovisning - Skattedeklarationer - Årsredovisning - Flytta produktion till Estland

Tjänster

Färdiga AB i Estland

  • 1-Bolagskonto i bank i Estland med internetbank, telefonbank och MasterCard
  • 2-Bolagsadress, postgång och rådgivning**, fritt under 6 månader
  • 3-Affärsrådgivning och genomgång av ert affärsupplägg.
  • 4-Lokala transporter i samband med besök i Tallinn
 Tjänster

Bokföring & Redovisning

Vi hjälper ditt bolag med bokföring av affärstransaktioner och inlämning av skattedeklarationer. Vår löpande bokföring utförs i Estland, ni har alltid en svensktalande kontakt i Sverige. Det enda ni behöver göra är att skicka oss bokföringsmaterial och sen tar vi hand om resten.

Skattedeklarationer

Det finns tre vanliga månatliga skattedeklarationer för estniska aktiebolag:

1. Arbetsgivardeklaration (TSD)

– redovisning av hur mycket lön och skattepliktiga förmåner som företaget har betalat ut samt hur mycket företaget ska betala i skatt i form av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Deklarationen ska lämnas in senast den 10:e varje nästa månad och på samma dag ska även en eventuell betalning till Skatteverket ske.

2. Momsdeklaration (KMD)

– redovisning av hur mycket moms ett företag ska betala in gentemot hur mycket moms företaget ska få tillbaka. Momsdeklarationen ska redovisas den 20:e varje nästa månad. Om deklarationsdagen infaller en helg ska deklarationen redovisas nästföljande vardag. På deklarationsdagen ska även en eventuell betalning till Skatteverket ske. Momsdeklarationen ska redovisas bara om företaget är momspliktigt i Estland.

3. Redovisning för EU försäljning (VD)

– redovisning av den momsfria försäljningen av varor eller tjänster till ett annat EU-land (till exempel Sverige). Här ska man bland annat ange varje köparens VAT-nummer. Försäljningen redovisas senast den 20:e varje nästa månad, tillsammans med ovan nämnd momsdeklaration. Även denna deklaration ska lämnas in bara om bolaget är momspliktigt i Estland.

Årsredovisning:

När räkenskapsåret är slut är det dags att upprätta årsredovisning. Årsredovisning är företagets offentliga redovisning och därmed tillgänglig för banker, leverantörer, kunder och andra. I årsredovisning sammanfattas den verksamhet som utförts under året.
Årsredovisningen måste offentliggöras och skickas in till Bolagsverket senast 30 Juni (om räkenskapsåret slutar 31 December). En årsredovisning skall bestå av:
  • 1. Förvaltningsberättelse
  • 2. Resutaträkning
  • 3. Balansräkning
  • 4. Finansieringsanalys
  • 5. Noter
  • 6. Revisionsberättelse (gäller endast större företag som måste ha revisor)

Kontakta oss